FIRMA : LOCUM S.A.

LOCUM S.A. jest największym regionalnym podmiotem z branży nieruchomości oraz liderem produkcji opakowań i przekładek styropianowych, jesteśmy jednak nadal gotowi i elastyczni do współpracy w różnych wariantach i formułach.

Spółka powstała w 1992 roku, obecnie zatrudnia blisko 170 osób.

 

Jesteśmy podmiotem, który z powodzeniem zrealizował wiele projektów, a na rynku znany jest z bardzo elastycznego i biznesowego podejścia. W celu omówienia Państwa potrzeb lub pomysłów, a także warunków współpracy prosimy o kontakt, który z pewnością doprowadzi do satysfakcjonujących ustaleń:

 • Siedziba Spółki: Al. W. Witosa 31,  00-710 Warszawa
  Tel.: +48 22 640 14 80
  e-mail: biuro@locumsa.pl
 
 • Numer rachunku bankowego: PKO BP 55 1020 2791 0000 7602 0102 9743
 
 • Oddział Bydgoszcz: ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
  Tel.: +48 52 33 99 300
  Fax: +48 52 345 21 64
  e-mail: biuro@locumsa.pl
 

LOCUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. W. Witosa 31, 00-710 Warszawa, jest spółką akcyjną zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000136019, wysokość kapitału zakładowego 38.342.099,00 zł, kapitał został opłacony, REGON 090055867, NIP: 554-023-34-08.

Strony internetowe Bydgoszcz