NIERUCHOMOŚCI : Działalność deweloperska

LOCUM S.A. realizuje obiekty magazynowe przy współudziale docelowych klientów, zapewniając przy tym wsparcie wynikające z doświadczenia i umiejętności. W oparciu o szeroki zespół doświadczonych współpracowników, z powodzeniem wynajmujemy nieruchomości podmiotom z branży przemysłowej, logistycznej, farmaceutycznej, elektronicznej.

Nowe obiekty magazynowe LOCUM S.A. mają charakter dostosowany do najlepszych wzorów branżowych, a także dostosowane są do potrzeb klientów. Zrealizowaliśmy obiekty o następujących parametrach:

  • powierzchnie obiektów: od 500 m2 do 11.000 m2
  •  wysokość obiektu w świetle: do 12 m
  •  pełne uzbrojenie terenu, w tym gaz ziemny i moce energii elektrycznej, Internet
  •  obiekty wykonane w tradycyjnej technologii murowanej lub przy użyciu nowoczesnych lekkich konstrukcji płytowych
  • odporność ogniowa od 500 do 4000 mJ/m2
  • posadzki niepylne i epoksydowe o nośności do 18T/m2
  •  nowoczesne systemy monitorowania dostępu i kontroli
  •  elektroniczne systemy wentylacji, klimatyzacji, a także gaszenia i oddymiania przeciwpożarowego dla pomieszczeń o różnorodnych funkcjach
  •  rampy rozładunkowe, zarówno dla pojazdów ciężarowych, jak i rampy z poziomu „0” dla pojazdów dostawczych
  •  obszerne place manewrowe z nośnością zapewniającą poruszanie się pojazdów ciężarowych

LOCUM S. A. monitoruje stan techniczny obiektów, zapewniając 24h serwis techniczny, a także dba o przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa i estetyki otoczenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:


Strony internetowe Bydgoszcz