FIRMA : Informacje dla Akcjonariuszy

11.04.2024r. Ogłoszenie Zarządu LOCUM SA w związku ze spotkaniem 18-04-2024
06.03.2024r. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 czerwca 2024r. na godz. 10:00

Sprawozdanie finansowe, z działalności i badania biegłego rewidenta za 2022r - poprawione 22.06.2023


Sprawozdanie finansowe, z działalności i badania biegłego rewidenta za 2022r

30.05.2023r. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 czerwca 2023r.


23.03.2023 Informacja Spółki w sprawie dokonanego przez osoby nie będące akcjonariuszami ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 marca 2023 zgromadzenia akcjonariuszy Locum SA

Sprawozdanie finansowe, z działalności i badania biegłego rewidenta za 2021r

06.09.2022r. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 września 2022r.


22.12.2021 r. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 13 stycznia 2022 r.


19.11.2021 Zawiadomienie o pozbawieniu praw udziałowych akcjonariusza


Locum S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że uchwałą z dnia 19 listopada 2021 r. Zarząd Locum S.A., działając na podstawie art. 331 i 3311 k.s.h., dokładając najwyższej staranności o sprawy Spółki, wobec zebranych dokumentów, pozbawił Pana Mieczysława Karwowskiego praw udziałowych z 420.000 akcji imiennych Locum S.A. serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada 5 głosów, ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy Locum S.A. na rzecz Beauty Land sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (KRS: 0000233116), o numerach od 480.001 do 900.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, które to akcje powstały przy założeniu spółki i zostały objęte przez Mieczysława Karwowskiego, przy czym uchwała podjęta została pod warunkiem rozwiązującym, że:

a) zabezpieczenie udzielone Mieczysławowi Karwowskiemu Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, z dnia 15 kwietnia 2021 roku sygn. akt XX GC 345/21 upadnie lub

b) zostanie prawomocnie oddalone powództwo w sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt XX GC 345/21,

z tym zastrzeżeniem, że ziszczenie się powyższego warunku ma moc wsteczną od momentu powzięcia niniejszej uchwały.

Pozbawienie praw udziałowych zostało dokonane w stosunku do Pana Mieczysława Karwowskiego tylko z tej przyczyny, że spółkę obowiązuje ww. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zabezpieczeniu wydane na rzecz Mieczysława Karwowskiego, z dnia 15 kwietnia 2021 roku sygn. akt XX GC 345/21.18.11.2021 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22.11.2021 r.


 


29.10.2021 Informacja o zwołaniu NWZA na dzień 22 listopada 2021r. na godz. 10:00

20.07.2021 Informacja dla p. Mieczysława Karwowskiego
20.07.2021 Informacja dla BEAUTY LAND Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
10.02.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 marca 2021 r.
 

04.11.2020 Piąte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.
04.11.2020 Piąte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
z dnia 4 listopada 2020 Nr 216 (6106)
13.10.2020 Czwarte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.
13.10.2020 Czwarte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
z dnia 13 października 2020 Nr 200 (6090)


 

21.09.2020 Trzecie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.21.09.2020 Trzecie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
z dnia 21 września 2020 Nr 184 (6074)
27.08.2020 Drugie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.
27.08.2020 Drugie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
z dnia 4 sierpnia 2020 Nr 166 (6056)


/img_editor/20200826_Drugie_wezw_do_zl_akcji_Locum_MSiG.pdf


31.07.2020 Pierwsze wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.
04.08.2020 Pierwsze wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
z dnia 4 sierpnia 2020 Nr 150 (6040)
Strony internetowe Bydgoszcz