FIRMA : Informacje dla Akcjonariuszy


nowa strona


22.12.2021 r. Informacja o zwołaniu  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 13 stycznia 2022 r. 

19.11.2021 Zawiadomienie o pozbawieniu praw udziałowych akcjonariusza

Locum S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że uchwałą z dnia 19 listopada 2021 r. Zarząd Locum S.A., działając na podstawie art. 331 i 3311 k.s.h., dokładając najwyższej staranności o sprawy Spółki, wobec zebranych dokumentów, pozbawił Pana Mieczysława Karwowskiego praw udziałowych z 420.000 akcji imiennych Locum S.A. serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada 5 głosów, ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy Locum S.A. na rzecz Beauty Land sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (KRS: 0000233116), o numerach od 480.001 do 900.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, które to akcje powstały przy założeniu spółki i zostały objęte przez Mieczysława Karwowskiego, przy czym uchwała podjęta została pod warunkiem rozwiązującym, że:

a) zabezpieczenie udzielone Mieczysławowi Karwowskiemu Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, z dnia 15 kwietnia 2021 roku sygn. akt XX GC 345/21 upadnie lub

b) zostanie prawomocnie oddalone powództwo w sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt XX GC 345/21,

z tym zastrzeżeniem, że ziszczenie się powyższego warunku ma moc wsteczną od momentu powzięcia niniejszej uchwały.

Pozbawienie praw udziałowych zostało dokonane w stosunku do Pana Mieczysława Karwowskiego tylko z tej przyczyny, że spółkę obowiązuje ww. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zabezpieczeniu wydane na rzecz Mieczysława Karwowskiego, z dnia 15 kwietnia 2021 roku sygn. akt XX GC 345/21.


18.11.2021 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień  22.11.2021 r.     29.10.2021 Informacja o zwołaniu NWZA na dzień 22 listopada 2021r. na godz. 10:00
     20.07.2021 Informacja dla p. Mieczysława Karwowskiego


     20.07.2021 Informacja dla BEAUTY LAND Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy


     10.02.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 marca 2021 r.  
     04.11.2020 Piąte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.


     04.11.2020 Piąte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 
                       z dnia 4 listopada 2020 Nr 216 (6106)


     13.10.2020 Czwarte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.


     13.10.2020 Czwarte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 
                       z dnia 13 października 2020 Nr 200 (6090)

    
     21.09.2020 Trzecie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.


     21.09.2020 Trzecie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 
                       z dnia 21 września 2020 Nr 184 (6074)


     27.08.2020 Drugie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.


     27.08.2020 Drugie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 
                       z dnia 4 sierpnia 2020 Nr 166 (6056)

/img_editor/20200826_Drugie_wezw_do_zl_akcji_Locum_MSiG.pdf
    
     31.07.2020 Pierwsze wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.


     04.08.2020 Pierwsze wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 
                       z dnia 4 sierpnia 2020 Nr 150 (6040)Strony internetowe Bydgoszcz