NIERUCHOMOŚCI : Centrum handlowe

LOCUM S.A. jest właścicielem nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Żwirki i Wigury o powierzchni blisko 4ha, dla której zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonym przez Radę Miasta Bydgoszczy w dniu 15 lipca 2009r. możliwa jest realizacji obiektu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Na tym obszarze planujemy realizację inwestycji, która polegać będzie na budowie handlowo – usługowego centrum o różnorodnych funkcjach: handlowej, usługowej, biurowej i rozrywkowej, tak aby stworzyć silny ośrodek, które „nigdy nie zasypia”.

Zakładamy, że zrealizujemy funkcjonalnie i technologicznie powiązane obiekty o łącznej powierzchni około 15.000 m2, z czego 60% stanowiłoby powierzchnie przeznaczoną pod zabudowę handlową, prawdopodobnie pozostała część zostałaby przeznaczona pod funkcje usługowo – rozrywkowe lub biurowe. Jesteśmy gotowi do zapewnienia oczekiwanej powierzchni miejsc parkingowych, jak również pełnej infrastruktury technicznej. Takie zamierzenie jest zgodne z lokalnymi uwarunkowaniami planistycznymi, które zakładają budowę obiektów wielko powierzchniowych w tym miejscu.

Lokalizacja centrum handlowego jest starannie dobrana i z uwagi na położenie na Górnym Tarasie Bydgoszczy stanowi niezwykle atrakcyjną propozycję. Przede wszystkim należy zauważyć, że Bydgoszcz liczy blisko 370.000 mieszkańców, natomiast w bezpośrednim otoczeniu tego obiektu (według przykładowej miary 10 minut jazdy samochodem) mieszka i pracuje blisko połowa mieszkańców Bydgoszczy, co oznacza, że klientami realizowanego przez nas centrum handlowego może być blisko 185.000 mieszkańców! Nasze centrum handlowe będzie związane z dynamicznie rozwijającymi się, bogatymi i młodymi osiedlami: Górzyskowo, Błonie, Szwederowo, Wyżyny, Wzgórze Wolności, Miedzyń, Glinki, a także pozostawać będzie w związku z innymi dzielnicami miasta lub mieszkańcami podbydgoskich miasteczek: Białe Błota, Sicienko czy Brzoza.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Gromski
Tel.: +48 505 049 599
m.gromski@locumsa.pl

 Budowa i wynajem lokali oraz magazynów na terenie Bydgoszczy

Strony internetowe Bydgoszcz