FIRMA : Aktualności


[1] [2] [3] [4] [5] [6]  >>

Zawiadomienie o pozbawieniu praw udziałowych akcjonariusza

2021-11-19
Locum S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że uchwałą z dnia 19 listopada 2021 r. Zarząd Locum S.A., działając na podstawie art. 331 i 3311 k.s.h., dokładając najwyższej staranności o sprawy Spółki, wobec zebranych dokumentów, pozb...   [więcej]

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22.11.2021 r.

2021-11-18
Na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd LOCUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) ogłasza, w związku z otrzymaniem od akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, uzupełnienie porządku obra...   [więcej]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromarzenia

2021-10-29
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 listopada 2021 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy...   [więcej]

Informacja o wezwaniu dla p. Mieczysława Karwowskiego

2021-07-20
/img_editor/Mieczyslaw_Karwowski__wezwanie.pdf   [więcej]

Informacja o wezwaniu dla BEAUTY LAND Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

2021-07-20
/img_editor/Beauty_Land_Sp._z_o.o._wezwanie.pdf   [więcej]
[1] [2] [3] [4] [5] [6]  >>
Strony internetowe Bydgoszcz