Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOCUM S.A. na dzień 2 lipca 2019 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOCUM S.A. na dzień 2 lipca 2019 r.

2019-06-07
Treść ogłoszenia w formacie pdf jest do pobrania po wejściu w zakładkę boczną "Informacje dla Akcjonariuszy" po lewej stronie.
Strony internetowe Bydgoszcz