Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2024-03-06

Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2024 r., na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy da LOCUM S.A.
  6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia w formacie PDF

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 46 z 05.05.2024 poz. 10903

Strony internetowe Bydgoszcz