Aktualności - strona 2

<<  [1] [2] [3] [4] [5]  >>

Czwarte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY nr 200 z dnia 13 października 2020

2020-10-13
Poz. 53973. LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.KRS 0000136019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWYW WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGOREJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października2002 r.[BMSiG-48476/2020]Zarząd Locum S.A. z siedzibą w ...   [więcej]

Czwarte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.

2020-10-13
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszy...   [więcej]

Trzecie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY nr 184 z dnia 21 września 2020

2020-09-21
Poz. 48079. LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.KRS 0000136019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWYW WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGOREJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października2002 r.[BMSiG-48471/2020]Zarząd Locum S.A. z siedzibą w ...   [więcej]

Trzecie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.

2020-09-21
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszy...   [więcej]

Drugie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY nr 166 z dnia 26 sierpnia 2020

2020-08-27
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wsz...   [więcej]
<<  [1] [2] [3] [4] [5]  >>
Strony internetowe Bydgoszcz