Aktualności - strona 1

[1] [2]  >>

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2024-05-28
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2024 r., na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy przy ul...   [więcej]

Ogłoszenie Zarządu LOCUM SA w zw. ze spotkaniem 18-04-2024

2024-04-11
Zarząd (w osobach Przemysława Srokosza i Dariusza Domalewskiego — zgodnie z danymi ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) spółki Locum S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Witosa 31, wpisane] do rejestru przedsiębiorc...   [więcej]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2024-03-06
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2024 r., na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy przy...   [więcej]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2023-05-30
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2023 r., na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na Ip. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy przy ...   [więcej]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2022-09-28
Zarząd LOCUM S.A. z siedzibą w Warszawie, również w wykonaniu punktu 1 lit. b Postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydziału Gospodarczego, z dnia 3 czerwca 2022 r., sygn. akt XX GC 576/22, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 ...   [więcej]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-12-22
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 stycznia 2022 r., na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy prz...   [więcej]

Zawiadomienie o pozbawieniu praw udziałowych akcjonariusza

2021-11-19
Locum S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że uchwałą z dnia 19 listopada 2021 r. Zarząd Locum S.A., działając na podstawie art. 331 i 3311 k.s.h., dokładając najwyższej staranności o sprawy Spółki, wobec zebranych dokumentów, pozb...   [więcej]

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22.11.2021 r.

2021-11-18
Na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd LOCUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) ogłasza, w związku z otrzymaniem od akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, uzupełnienie porządku obra...   [więcej]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-10-29
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 listopada 2021 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy...   [więcej]

Informacja o wezwaniu dla p. Mieczysława Karwowskiego

2021-07-20
/img_editor/Mieczyslaw_Karwowski__wezwanie.pdf   [więcej]

Informacja o wezwaniu dla BEAUTY LAND Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

2021-07-20
/img_editor/Beauty_Land_Sp._z_o.o._wezwanie.pdf   [więcej]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 marca 2021 r.,

2021-02-10
Poz. 9704. LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.KRS 0000136019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWYW WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGOREJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października2002 r. [BMSiG-8360/2021]Zarząd Locum S.A. z siedzibą w W...   [więcej]

Piąte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY nr 216 z dnia 4 listopada 2020

2020-11-04
Poz. 60321. LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.KRS 0000136019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWYW WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGOREJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października2002 r.[BMSiG-48487/2020]Zarząd Locum S.A. z siedzibą w ...   [więcej]

Piąte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.

2020-11-04
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszy...   [więcej]

Czwarte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY nr 200 z dnia 13 października 2020

2020-10-13
Poz. 53973. LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.KRS 0000136019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWYW WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGOREJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października2002 r.[BMSiG-48476/2020]Zarząd Locum S.A. z siedzibą w ...   [więcej]

Czwarte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.

2020-10-13
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszy...   [więcej]

Trzecie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY nr 184 z dnia 21 września 2020

2020-09-21
Poz. 48079. LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.KRS 0000136019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWYW WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGOREJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października2002 r.[BMSiG-48471/2020]Zarząd Locum S.A. z siedzibą w ...   [więcej]

Trzecie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.

2020-09-21
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszy...   [więcej]

Drugie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY nr 166 z dnia 26 sierpnia 2020

2020-08-27
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wsz...   [więcej]

Drugie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A.

2020-08-27
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszy...   [więcej]
[1] [2]  >>
Strony internetowe Bydgoszcz